Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Νομικές μελέτες ΙΙ
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 22,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στον δεύτερο τόμο συγκεντρώθηκαν με βάση τα κριτήρια του πρώτου τόμου οι μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, που εκπονήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση αυτού μέχρι σήμερα με κάποιες εξαιρέσεις, που οφείλονται είτε σε νομοθετική μεταβολή (έτσι εισήγησή μου στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων για το άρθρο 46α ν. 1892/1990) είτε σε επικείμενη δημοσίευση σε τιμητικούς τόμους.
Από τις δημοσιευόμενες εδώ μελέτες πρέπει να επισημανθεί ότι νομοθετική μεταβολή έχει επέλθει και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000 με τον διάδοχο αυτού Κανονισμό 2201/2003. Κρίθηκε παρά ταύτα σκόπιμη η δημοσίευση της μελέτης αυτής, γιατί οι σκέψεις που διατυπώθηκαν εκεί εξακολουθούν να είναι χρήσιμες και για την ερμηνεία του νέου Κανονισμού, με δεδομένο ότι ο Κανονισμός 2201/2003 διατήρησε εν πολλοίς το πρώτο τμήμα του Κανονισμού 1347/2000 που αφορούσε στην ρύθμιση των γαμικών διαφορών ανέπαφο. Μάλιστα η δημοσίευση γίνεται εδώ στην ελληνική γλώσσα, αντί της Γερμανικής του πρωτοτύπου, ώστε να καταστεί προσβάσιμη και στους Έλληνες συναδέλφους.