Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 60,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στον παρόντα τόμο προσεγγίζονται κατά τρόπο εναργή και εμπεριστατωμένο, αλλά ταυτοχρόνως και ευσύνοπτο, μέσω της παράθεσης ερμηνευτικών σχολίων, αποσπασμάτων δικαστικών αποφάσεων, υποδειγμάτων συμβάσεων και προτύπων δικογράφων, συμβατικές σχέσεις που παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σύγχρονο επιχειρείν και -σε ορισμένες περιπτώσεις- αφίστανται από τα καθιερωμένα συμβατικά στερεότυπα.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συμβάσεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που απορρέουν από άυλα αγαθά (μεταβίβασης και παραχώρησης άδειας εμπορικού σήματος, domain name και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας).
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εμβαθύνει σε σύγχρονες μορφές συμφωνιών του επιχειρείν και συγκεκριμένα στις συμβάσεις του διαμεσολαβητικού εμπορίου (συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchise).
Με την παράθεση και σχολιασμό των πιο πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων τόσο σε εθνικό (Ν. 3557/2007) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010, Κανονισμοί Ρώμη Ι & Ρώμη ΙΙ], ο ανά χείρας τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επικαιροποιημένο έργο που θα παράσχει στο χρήση του τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία, ώστε να εμβαθύνει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο στην προβληματική των συμβάσεων αυτών.