Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 38,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στην παρούσα περίοδο που απομειώνονται τα δικαιώματα των μισθωτών στο όνομα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αποτελεί επίκαιρο θέμα με αυξημένο ενδιαφέρον η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πλαίσιο της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας.
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η μελέτη και παρουσίαση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο του αναλύεται η δογματική εδραίωση του δικαιώματος του εργαζομένου για προστασία των προσωπικών δεδομένων του σε παράλληλη εξέταση με το δικαίωμα του εργοδότη στην πληροφόρηση και παρουσιάζεται συστηματικά ο ν.2472/1997 σε συνάρτηση με τη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Ερμηνεύονται και αναλύονται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις της νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και τις σχετικές υποχρεώσεις του εργοδότη και αναλύονται τα δικαιώματα του εργαζομένου που γεννώνται από τη μη τήρηση των διατάξεων του ν.2472/1997.
Το βιβλίο αποτελεί το πρώτο έργο στην ελληνική βιβλιογραφία που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη συνολική θεώρηση και παράθεση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη και απευθύνεται σε νομικούς που επιθυμούν να έχουν ένα αποτελεσματικό βοήθημα για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη και την αντιμετώπιση, θεωρητική και πρακτική, των προβλημάτων που δημιουργούνται στο πεδίο αυτό.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται η ισχύουσα, ελληνική και της ευρωπαϊκής ένωσης, νομοθεσία και οι ιστότοποι στους οποίους αναρτάται η νομοθεσία και νομολογία, ελληνική και της ευρωπαϊκής ένωσης.