Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Δημόσια μεταφορικά συστήματα
Εκδόσεις : Εκδόσεις Πατάκη
Τιμή Web : € 15,50   (-10%)   € 13,95
Κατηγορία : Μεταφορά-Ναυτιλία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Οι αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη δομή, τη λειτουργία αλλά και στις διαστάσεις των οικιστικών μονάδων όλων των βαθμίδων επηρέασαν σημαντικά τη μορφή και την οργάνωση του σύγχρονου αστικού χώρου. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτή είχε το IX αυτοκίνητο. Η αλματώδης αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας και της χρήσης του IX αυτοκίνητου καθώς και η αύξηση του πλήθους και του μήκους των μετακινήσεων οδήγησαν στην εμφάνιση καταστάσεων μη συμβατών με την ομαλή λειτουργία του αστικού χώρου, όπως περιβαλλοντική υποβάθμιση και διάσπαση του αστικού ιστού, καθώς και έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η διευθέτηση και ομαλοποίηση των καταστάσεων αυτών διέρχεται μέσα από την ανάπτυξη και οργάνωση ισχυρών μορφών συλλογικών μεταφορικών συστημάτων. Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται ενδελεχής και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τον πολυπαραμετρικό χαρακτήρα των συστημάτων, που είναι η μεταφορική, η περιβαλλοντική, η οικονομική και η κοινωνική τους διάσταση.

Στόχος του βιβλίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου και μιας επαρκούς γνώσης, προκειμένου τα μεταφορικά συστήματα να συνδυασθούν και να συντονιστούν επιτυχώς μεταξύ τους, ώστε να συνεισφέρουν, αξιοποιώντας στον μεγαλύτερο βαθμό την αποδοτικότητα τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το βιβλίο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σπουδαστών διαφορετικού προσανατολισμού, που έχουν επιλέξει και εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα σχετικά με θέματα μεταφορών. Απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές πολυτεχνικών σχολών, παρέχοντας τους γνώσεις σχετικά με την οργάνωση και την οικονομική διαχείριση των συλλογικών μεταφορών, όσο και σε σπουδαστές οικονομικών σχολών, εισάγοντας στους σε θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και προγραμματισμού, με στόχο όροι και έννοιες να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα κατανοητά από ένα ευρύτερο φάσμα σπουδαστών διαφορετικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.