Άμεσα διαθέσιμο

Αποστέλλεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
   
Bookmark and Share
Γλώσσα ΣΤ' Δημ (Αντωνοπούλου)
Εκδόσεις : Πατάκης
Τιμή Web : € 16,00   (-10%)   € 14,40
Κατηγορία : ΣΤ' Δημοτικού
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Για να καλύψει όλα τα πεδία κατανόησης και εκμάθησης της γλώσσας, η συγγραφική ομάδα θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει τα εξής:
- Επεξήγηση και ανάλυση των δύσκολων λέξεων και φράσεων των κειμένων
- Σύντομη περίληψη και απόδοση του νοήματος των κειμένων
- Αναλυτική μελέτη του γραμματικού φαινομένου με χρήση πολλών παραδειγμάτων και πινάκων
- Υποδείγματα για την παραγωγή γραπτού λόγου με σχεδιαγράμματα και παραδείγματα κειμένων
Επιπλέον ασκήσεις για την εμπέδωση της γραμματικής και του λεξιλογίου.