Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Μεθοδολογίες ελέγχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδοτικός Όμιλος Ίων
Τιμή Web : € 23,43   (-10%)   € 21,09
Κατηγορία : Φυσική
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον μαθητή - σπουδαστή - φοιτητή, όσο και στον επαγγελματία Ηλεκτρολόγο. Παρουσιάζει μια προσέγγιση στα νέα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, η οποία θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 - 19/04/2011 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 844 Β - 16/05/2011, καθώς και στις διεργασίες που πρέπει να τηρούνται στους Ελέγχους και Επανελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Το βιβλίο έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων που εμφανίζονται στη νέα ηλεκτρολογική πραγματικότητα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα συμπλήρωσης του πλήρους πακέτου των εντύπων της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα ελεγχθούν κατά την παραλαβή τους από τις αρμόδιες μονάδες της ΔΕΗ

Περιεχόμενα:

1. Διαπιστώσεις και ιστορική αναφορά Νομοθετικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
2. Βασικό Αντικείμενο και σκοπός σύγχρονων απαιτήσεων για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
3. Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
4. Ανάλυση και στοιχεία για τη συμπλήρωση του βασικού εντύπου της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
5. Έλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται στο Πρωτόκολλο Ελέγχου της νέας ΥΔΕ και αναφορά αντιστοίχησής τους στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384
6. Διεξαγωγή Δοκιμών & Μετρήσεων στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Στοιχεία ανάλυσης & Βασικές γνώσεις)
7. Βασικές και απαραίτητες γνώσεις από το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 για τους Ελέγχους / Επιθεωρήσεις των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
8. Προσόντα Επιθεωρητή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων