Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εισαγωγή στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδοτικός Όμιλος Ίων
Τιμή Web : € 19,17   (-10%)   € 17,25
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην υπολογιστική επεξεργασία σωμάτων κειμένων. Μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τις εφαρμογές της επεξεργασίας σωμάτων κειμένων, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου με ενδιαφέρον για τη γλώσσα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να φτιάξει μόνος του εργαλεία της μελέτης του, ώστε αυτά να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Γίνεται έτσι εισαγωγή στα σώματα κειμένων και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κανονικών εκφράσεων, σημαντικότατου εργαλείου για την επεξεργασία τους. Έπεται εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux, περιβάλλον στο οποίο, ανεξάρτητα από το επιστημονικό του υπόβαθρο, ο ερευνητής εύκολα μπορεί να εφαρμόσει την επεξεργασία σωμάτων κειμένων στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα.


Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή

2. Σώματα Κειμένων
Μελέτη της Γλώσσας με Σώματα Κειμένων
Επισημείωση Σωμάτων Κειμένων
Σώματα Κειμένων και Λέξεις
Σώματα Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας

3. Κανονικές Εκφράσεις
Εισαγωγή
Μια πρώτη Εφαρμογή
Σύνταξη των Κανονικών Εκφράσεων
Κανονικές Εκφράσεις και Αντικαταστάσεις
Γλωσσολογικές Εφαρμογές
Κανονικές Εκφράσεις και Αυτόματα Πεπερασμένων
Καταστάσεων

4. Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων στο Linux
Το Λειοτυργικό Σϋστημα Linux
Το Περιβάλλον του Linux
Βασικές Λειτουργίες στο Linux
Λίστες Συχνοτήτων
Οι Κανονικές Εκφράσεις στο Linux

Βιβλιογραφία