Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Γεωμορφολογία
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδοτικός Όμιλος Ίων
Τιμή Web : € 58,58   (-10%)   € 52,72
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η Γεωμορφολογία είναι ένας από τους κλάδους των γεωεπιστημών, που μελετά, ερευνά και αναλύει τις διαδικασίες διαμόρφωσης του γήινου αναγλύφου, αναγνωρίζοντας, ταξινομώντας και αναλύοντας τις γεωμορφές, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες δημιουργίας και εξέλιξής τους στη διάρκεια του χρόνου.

Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Ιστορική Προσέγγιση

Ι: ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΕΦΟΛΟΓΙΑΣ
3. Το Επιστημονικό Πεδίο της Γεωμορφολογίας

ΙΙ: ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
4. Γεωπεριβάλλον
5. Ορυκτά και Πετρώματα
6. Ο Τεκτονισμός ως Παράγοντας εξέλιξης του ανάγλυφου

ΙΙΙ: ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
7. Αποσάθρωση
8. Διάβρωση
9. Αποθέσεις και Ιζήματα

ΙV: ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
10. Δυναμική των Πρανών
11. Ποτάμια Περιβάλλοντα
12. Λιμναία Περιβάλλοντα
13. Καρστικά Περιβάλλοντα
14. Εδάφη
15. Παγετωνικά Περιβάλλοντα
16. Παράκτια Περιβάλλοντα
17. Αιολικά Περιβάλλοντα
18. Ηφαιστειακά Περιβάλλοντα

V: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
19. Γεωμορφολογική χαρτογράφηση
20. Τεχνικές και μέθοδοι δειγματοληψίας στις γεωμορφολογικές έρευνες
21. Ανάλυση ιζημάτων
22. Μέθοδοι Χρονολόγησης

VI: ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
23. Γεωμορφολογικές Χαρτογραφήσεις - μελέτες περιπτώσεων
24. Γεωμορφολογία και αστικό περιβάλλον
25. Γεωμορφολογικές μέθοδοι και τεχνικές στην Παλαιογεωγραφία

Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο όρων


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα