Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Παραδοσιακό ηχόχρωμα
Εκδόσεις : Εκδοτικός Όμιλος Ίων
Τιμή Web : € 10,00   (-10%)   € 9,00
Κατηγορία : Μουσική
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη διδασκαλία του παραδοσιακού ελληνικού οργάνου Ταμπουρά.

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια κατά επίπεδο δυσκολίας.

Ο δάσκαλος του ταμπουρά, αφού διδάξει στο μαθητή του τα προκαταρκτικά, δηλαδή το σωστό πιάσιμο του οργάνου και τη σωστή θέση του σώματος με το όργανο, μετά θα προχωρήσει σε ασκήσεις για εκμάθηση και κίνηση της πένας και των ανοικτών χορδών. Στη συνέχεια θα διδάξει την κλίμακα Ράστ Ντο ή, σε αντιπαραβολή με τη Βυζαντινή Μουσική, τη φυσική διατονική κλίμακα στον πλάγιο του τετάρτου Νη μέσα από διάφορες ασκήσεις, τις οποίες παραθέτω πριν από τα τραγούδια. Όταν ο μαθητής αποκτήσει μια καλή σχέση με το όργανο, μπορεί να αρχίσει να διδάσκεται τα τραγούδια με τη σειρά.

Σαν απλούστερο σύστημα εκμάθησης των διαστημάτων χρησιμοποιείται η Μέθοδος του Χρίστου Τσιαμούλη, ούτως ώστε ο σπουδαστής να αναγνώσει μια ύφεση και μια δίεση της Ευρωπαϊκής Μουσικής, που περιέχουν όμως τα διαστήματα της Παραδοσιακής Μουσικής με έναν αριθμό πάνω στην αλλοίωση. Οι ασκήσεις και τα παραδοσιακά τραγούδια είναι γραμμένα ώστε ο ταμπουράς να είναι κουρδισμένος σε Ρε, Σολ, Ντο, όπου Ρε είναι η κάτω 1η χορδή, Σολ η μεσαία 2η χορδή και Ντο η επάνω 3η χορδή. Σε αντιπαραβολή με τη Βυζαντινή Μουσική το κούρδισμα είναι Πα, Δι, Νη.

Τέλος, παρατίθονται τρείς Εκκλησιαστικοί Ύμνοι των Χριστουγέννων σε Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή σημειογραφία. Για τη Βυζαντινή γραφή των ύμνων χρησιμοποίήθηκε το πρόγραμμα "Η Βυζαντινή Μουσική Γραφή", που έχει δημιουργήσει μέσω του προγράμματος Finale®

Τους ύμνους μπορείτε να τους ακούσετε με ταμπουρά και βιολί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ixoxroma.gr