Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Στα βήματα των ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα
Εκδόσεις : Σταμούλης Αντ.
Τιμή Web : € 27,00   (-10%)   € 24,30
Κατηγορία : Λογοτεχνία Ξένη
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Με το παρόν έργο επιχειρούμε να τεκμηριώσουμε ότι έχουν πλέον πλούσια παράδοση οι ελληνικές μεταφράσεις Ρουμάνων συγγραφέων, οι οποίες ως εγχειρήματα δεν εμποδίστηκαν ούτε από τη διαφορετικότητα των δύο γλωσσών, ούτε από τις ιστορικές συγκυρίες του τελευταίου αιώνα στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Παρόλο που οι αναφορές που εμπεριέχονται δεν μπορούν και δεν φιλοδοξούν να είναι πλήρεις, διότι η συνολική καταγραφή των εκδόσεων δεν ήταν πάντα εφικτή και η κυκλοφορία και ο εντοπισμός των τόμων ήταν αρκετά δύσκολος, δίνουμε στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να ανακαλύψουν και μέσω των μεταφράσεων τα κοινά σημεία της ιστορίας των Ρουμάνων και των Ελλήνων και τις συγγένειες των παραδόσεών τους. Με ακριβή στοιχεία παρουσιάζονται οι μεταφράσεις που πραγματοποιήθηκαν είτε απευθείας από τα Ρουμανικά, είτε από δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες και ακολουθείται η χρονολογική/ιστορική σειρά παράθεσης των συγγραφέων και των έργων τους, με έμφαση κυρίως στα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Πιστεύουμε ότι ο εν λόγω εκτενής κατάλογος θα αποδειχθεί χρήσιμος για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών ή/και για την αξιοποίησή του από ενδιαφερόμενους μελετητές, που θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τη βιβλιογραφία που τους προσφέρουμε, αναπτύσσοντας προσωπική σχέση με το ρουμανικό πολιτισμό, εξελισσόμενοι οι ίδιοι σε φορείς σημαντικών μορφών του.