Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Μοντέλο διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)
Εκδόσεις : Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Τιμή Web : € 21,30   (-10%)   € 19,17
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί κεντρικό και βασικό μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων, όπως και σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου, παράγονται μεγάλες ποσοτήτων απορριμμάτων, που διαφοροποιούνται ως προς τη σύστασή τους και τις τελικές ποσότητές τους. Προκύπτει λοιπόν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, η διαχείριση και η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των Απορριμμάτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.).

Η Ελλάδα με βάση τη νομοθεσία πρέπει να αξιοποιεί το 50% των παραγόμενων Α.Ε.Κ.Κ. από 1/1/2015 και από 1/1/2020 να ξεπερνάει το 70%.

Το βιβλίο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών διαχείρισης και οργάνωσης των Α.Ε.Κ.Κ. και στοχεύει στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην ανάπτυξή τους με ταυτόχρονη περιγραφή ενός Μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισής τους. Συνδέει την επιστημονική έρευνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και προτείνει ένα νέο μοντέλο για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. Απαντά στα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης και τον έλεγχο των αποβλήτων αυτών και μέσα από κανόνες ελέγχου και διαχείρισής τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος καθίσταται επιτακτική όχι μόνο από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των δομικών απορριμμάτων σε ακατάλληλους χώρους, αλλά και από τις άμεσες επιπτώσεις που έχει στο φυσικό και ανθρώπινο οικοσύστημα, υποβαθμίζοντας σταδιακά την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.