Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Φυσιολογία με μεγενθυντικό φακό
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Τιμή Web : € 64,90   (-10%)   € 58,41
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το παρόν βοήθημα βασίζεται στο ίδιον επίτομο σύγγραμμα "Φυσιολογία" (Εκδόσεις "Δέσποινα Κυριακίδη", όγδοη έκδοση, 2014) και στο ερωτηματολόγιο "Φυσιολογία: ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου της Φυσιολογίας" και απευθύνεται στον αναγνώστη του συγκεκριμένου συγγράμματος για να τον διευκολύνει να αξιοποιήσει καλύτερα την πληροφόρηση που περιέχεται σ' αυτό· να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις βασικές έννοιες των διαφόρων θεμάτων που αναπτύσσονται. Έτσι, σε κάθε θέμα, προτάσσονται του κειμένου λέξεις ή φράσεις "κλειδιά", συνοπτικοί πίνακες/διαγράμματα ή περιλήψεις, ενώ και το κείμενο πολλές φορές δεν έχει την ανάπτυξη που έχει αντιστοίχως στο επίτομο σύγγραμμα Φυσιολογίας. Δίνεται ο αδρός σκελετός του κάθε θέματος. Τονίζονται οι πυρήνες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η επί μέρους πληροφόρηση. Επίσης, παράγραφοι του κειμένου με ιδιαίτερο ειδικό βάρος αναγράφονται με έντονα στοιχεία. Τέλος, παρατίθενται στο τέλος κάθε θέματος και ορισμένες ενδεικτικές ερωτήσεις για τον αυτοέλεγχο της κατανόησης του θέματος και την εδραίωση της γνώσης, οι απαντήσεις όμως κάποιων από αυτές απαιτούν και την επιπρόσθετη, λεπτομερέστερη πληροφόρηση που περιέχεται στην επίτομη Φυσιολογία. (Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων και υποερωτήσεων ανέρχεται σε 1.600 περίπου).
Το επίτομο σύγγραμμα Φυσιολογίας, εκτός από την εκτενέστερη ανάπτυξη κάθε θέματος, περιέχει αναλυτικούς πίνακες, πολύ περισσότερες εικόνες, πλουσιότατη βιβλιογραφία (παρέχοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να ανατρέξει σ' αυτή για επί μέρους, ειδικές πληροφορίες), λεπτομερέστατο ευρετήριο, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κεφάλαια, όπως είναι τα αισθητήρια όργανα, η φυσιολογία της συμπεριφοράς των ζώων και ο επηρεασμός φυσιολογικών λειτουργιών από παράγοντες που ρυπαίνουν ή μολύνουν το περιβάλλον. Τέλος, οι επιστημονικοί όροι αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.
Το παρόν βοήθημα είναι, λοιπόν, συμπληρωματικό της επίτομης Φυσιολογίας, της οποίας αποτελεί επεξεργασμένο υλικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Και βέβαια, κανένα σύγγραμμα ή άλλη βιβλιογραφική πηγή ή οποιοδήποτε εποπτικό μέσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν εμπνευσμένο Δάσκαλο, που προσεγγίζει με διαλεκτικό τρόπο και κριτικό πνεύμα το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του.

(από τον Πρόλογο του βιβλίου)