Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Κείμενα ελληνικού δημοσίου δικαίου
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Τιμή Web : € 76,07   (-10%)   € 68,46
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η τρίτη έκδοση της παρούσας συλλογής κειμένων προσαρμόζει εαυτή στο ισχύον δίκαιο. Ειδικότερα, η νέα έκδοση περιλαμβάνει το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε από την Η΄ Αναθεωρητική Βουλή, τους νόμους για την εκτέλεση των διατάξεων του Συντάγματος που αναθεωρήθηκαν από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή, την τροποποίηση άλλων νόμων και ορισμένα νέα διεθνή κείμενα. Η έκδοση περιέχει και ορισμένους νέους Κώδικες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρώτος Κώδικας της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, που έγιναν με τη Συνθήκη της Νίκαιας του 2001 και οι οποίες ενδιαφέρουν του Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο. Αυτή δεν έλαβε υπόψη τη Συνθήκη της Λισσαβώνας του 2007, η οποία δεν τέθηκε ακόμη σε ισχύ εξαιτίας της μη κύρωσής της από ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης.


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα