Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Φορολογία χαρτοσήμου
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Τιμή Web : € 111,04   (-10%)   € 99,94
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ως προς τη δομή του Βιβλίου, δεν ακολουθήθηκε η κατ’ άρθρο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, αλλά η ύλη διαιρέθηκε σε αυτοτελείς εννοιολογικές ενότητες, με λεπτομερή ανάλυση των σχετικών με αυτές θεμάτων, επειδή στην πράξη έχει διαπιστωθεί, ότι εκείνο, που ενδιαφέρει πρωτίστως τον μελετητή, είναι η άμεση επίλυση του θέματος, που ανακύπτει στην πράξη, και δευτερευόντως το σχετικό άρθρο του νόμου, που ρυθμίζει το θέμα αυτό, το οποίο (άρθρο) είτε, ενδεχομένως, δεν ενθυμείται, είτε, κατά κανόνα, αγνοεί.
Στο τέλος του βιβλίου παραθέτεται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, λεπτομερές αλφαβητικό κατ’ ύλη ευρετήριο, το οποίο υποβοηθά τα μέγιστα στην εξεύρεση του κάθε θέματος.
Ελπίζουμε ότι, και η πέμπτη έκδοση του βιβλίου αυτού, το οποίο επιδιώξαμε να είναι κατά το δυνατόν εύληπτο, ώστε να μπορεί να διαβάζεται και από τους μη διαθέτοντες νομικές γνώσεις μελετητές, θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες αυτών, που ασχολούνται με την εφαρμογή στην πράξη της, κατά γενική ομολογία, δύσκολης φορολογίας χαρτοσήμου, και θα συμβάλει στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων του περί χαρτοσήμου νόμου, πράγμα, που θα δώσει σε μας ιδιαίτερη ικανοποίηση και θα αποτελέσει την καλύτερη δικαίωση των προσδοκιών μας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Εξαντλητική ερμηνεία από φορολογικής και νομικής πλευράς των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ισχύει σήμερα.
- Όλες ανεξαιρέτως τις συμβάσεις, σχέσεις και συναλλαγές και τα λοιπά θέματα, που συνιστούν το αντικείμενο του περί χαρτοσήμου νόμου, σε συνδυασμό και με την, από πλευράς Φ.Π.Α., αντιμετώπισή τους, όπου συντρέχει περίπτωση.
Πρόκειται για βιβλίο απαραίτητο σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομικούς υπαλλήλους και γενικά σε όσους ασχολούνται με την εφαρμογή και στην πράξη της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας.


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα