Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εμπορικό δίκαιο
Εκδόσεις : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Τιμή Web : € 81,14   (-10%)   € 73,03
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών εταιριών βρίσκεται στο προσκήνιο του επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, καθώς η εταιρία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, την οργανωτική βάση των μονάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και τον σημαντικότερο διακινητή ρευστότητας στην αγορά. Η παρουσίαση, λοιπόν, του εθνικού μας νομοθετικού πλαισίου που αφορά στους διάφορους εταιρικούς τύπους φαίνεται εξαιρετικά επίκαιρη και επιβαλλόμενη από τις σύγχρονες συνθήκες. Ο Έλληνας νομοθέτης προέβη στην ανανέωση διατάξεων του εσωτερικού εταιρικού δικαίου, για τον εκσυγχρονισμό των προβλεπόμενων εταιρικών μορφών, ορμώμενος από την ήδη υφιστάμενη συναλλακτική πρακτική, αλλά και από την ανάγκη ενσωμάτωσης ορισμένων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων. Είναι κοινός τόπος ότι οι παρεμβάσεις του νομοθέτη στο δίκαιο των εταιριών ανακινούν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των εθνικών εταιριών και του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο του "ανταγωνισμού" εννόμων τάξεων που ανακύπτει λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών επιστημονικών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια.
Ο ν. 3604/2007 επέφερε σημαντικές μεταβολές στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας επιδιώκοντας την εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο και επιτελώντας την αναγκαία προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα. Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου των ανωνύμων εταιριών, εισηγμένων και μη. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι νεότερες εξελίξεις στην εθνική νομοθεσία και νομολογία που αφορούν στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο καθεστώς των ευρωπαϊκών εταιρικών μορφών (Societas Europaea, Societas Cooperativa Europaea, Societas Privata Europaea) καθώς και οι τελευταίες ενέργειες για τον σχεδιασμό ενός Ευρωπαϊκού Πρότυπου Εταιρικού Νόμου, που οι εθνικοί νομοθέτες θα μπορούν ελεύθερα να υιοθετήσουν.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται επίσης στις εξελικτικές φάσεις της κοινοτικής ελευθερίας εγκατάστασης των εταιριών, με έμφαση στα ιδιωτικοδιεθνολογικά συστήματα που έχουν επικρατήσει στις έννομες τάξεις των κρατών μελών (θεωρία δρυσης - θεωρία έδρας), καθώς και στη νεότερη νομολογία του ΔΕΚ (Uberseering, Inspire Art, Cartesio).