Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Επιλέγω σωστά τι θα σπουδάσω;
Εκδόσεις : Σαββάλας
Τιμή : € 12,70     
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Τι είναι και τι δεν είναι τελικά Επαγγελματικός Προσανατολισμός;
Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη που συνήθως γίνονται;

Με την ανάλυση και τις συμβουλές του βιβλίου οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους βοηθιούνται ώστε οι τόσο κρίσιμες για το μέλλον των παιδιών επιλογές να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο συμβουλευτικής
εφήβου και οικογένειας και όχι απλώς με την οπτική της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου ή της πρόβλεψης για επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία είναι εκ των πραγμάτων επισφαλής.

Όταν ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στηρίζεται στην ανάλυση των ατομικών παραγόντων και
στις πιθανές ψυχολογικές, οικογενειακές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες, τότε η επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος μπορεί να βελτιστοποιηθεί.

Στο βιβλίο αναλύονται πραγματικές περιπτώσεις, από τις οποίες απορρέουν οι βασικές αρχές του
σωστού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διατυπωμένες συνοπτικά και με σαφήνεια.