Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Ποσοτική μακροοικονομική θεωρία
Εκδόσεις : Παπασωτηρίου
Τιμή Web : € 26,00   (-10%)   € 23,40
Κατηγορία : Οικονομικά Γενικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η Μακροοικονομική Θεωρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου "Ποσοτική μακροοικονομική θεωρία" εισάγονται οι μηχανισμοί διαμόρφωσης των τιμών, το σύστημα των εργασιακών ρυθμίσεων, οι κανόνες λειτουργίας των χρηματαγορών και το πλαίσιο διακύμανσης των νομισματικών ισοτιμιών. Αυτά αποτελούν τα βασικά εργαλεία διαμόρφωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς ρυθμίζουν τόσο τις σχέσεις μεταξύ των νοικοκυριών, των εταιρειών και του κράτους, αλλά και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μαθηματική ερμηνεία των οικονομικών συναλλαγών, έτσι ώστε να συνάγονται αξιόπιστα συμπεράσματα για την τρέχουσα και μελλοντική δημοσιονομική πολιτική. Ο κύριος στόχος του βιβλίου είναι η επιβεβαίωση του δομικού μοντέλου της γενικής ισορροπίας μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι στατιστικές και οικονομετρικές μεθοδολογίες χωρίς συγκρούσεις με το μακροοικονομικό σύστημα. Δεδομένων των πολλών οικονομικών διαταράξεων, τα οικονομικά μοντέλα γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα και αναπόφευκτα καταφεύγουμε σε αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης των μεταβλητών.