Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εκπαιδευτικές ανισότητες και κοινωνική δικαιοσύνη
Εκδόσεις : Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Τιμή Web : € 13,00   (-10%)   € 11,70
Κατηγορία : Κοινωνιολογία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση του βαθμού απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης από την τυπικά θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Στο πρώτο ήμισυ του βιβλίου οριοθετούνται νοηματικά η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η σχέση της τελευταίας με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μισό, μέσω της αναδίφησης στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, εξετάζεται ο βαθμός που η ακαδημαϊκή επίδοση και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου - ως δείκτες της γνωστικής και μαθησιακής συμπεριφοράς - διαμορφώνονται υπό τη στατιστικώς σημαντική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, κατάσταση που συνιστά το μέτρο ή το κριτήριο για το βαθμό που αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική παιδευτική διαδικασία.