Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Φωνές από το Παρελθόν - Ιστορικές Φράσεις με τα Συμφραζόμενά τους
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 13,00
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η συλλογή αυτή δεν αποτελεί ευρετήριο αποφθεγμάτων, ταξινομημένων κατά λήμματα, αλλά μάλλον μια επίτομη ανθολογία της παγκόσμιας ιστορίας, οργανωμένη κατά περιόδους και κατάλληλα σχολιασμένη, που προσανατολίζει τον αναγνώστη σε μια συνεκτική, όχι επιλεκτική παρακολούθηση, αν και, κατ' αντίθεση με μια θεματολογική κατάταξη.