Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Σύντομο Γλωσσάριο Ρωμαϊκών Όρων (του Α΄μ.Χ. αι.)
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 12,00
Κατηγορία : Λατινικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Σκοπός του μικρού αυτού ‘λεξικού’ είναι να παράσχει στον αμύητο Έλληνα αναγνώστη μια αρχική γενική ιδέα για το ρωμαϊκό κόσμο της πρώιμης αυτοκρατορικής εποχής (ενδεικτική συχνά και της νοοτροπίας των κατοίκων του). Δεν αποσκοπεί με κανένα τρόπο στην πλήρη ή λεπτομερή κάλυψη του αντικειμένου του, αλλά σε μια επιλεκτική και συχνά αποσπασματική παρουσίαση κάποιων αξιοσημείωτων όψεών του, στοχεύοντας ιδεατά να αποτελέσει έναυσμα για μια ενδελεχέστερη ενασχόληση του αναγνώστη με τη ρωμαϊκή ιστορία.