Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Το Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κρίσεων στην Ελλάδα
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 9,00
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η ανταπόκριση σε μία κρίση ή άλλη επείγουσα κατάσταση, είναι αρκετά πολύπλοκο έργο που απηχεί και συμβιβάζεται με τις ανησυχίες, τα συμφέροντα και τις πιέσεις ποικίλων ατόμων και οργανώσεων. Επίσης μία κατάσταση ανάγκης ή μία κατάσταση ανάγκης που εξελίσσεται σε κρίση, μπορεί να έχει μακροχρόνια επίδραση στην οικονομία της χώρας, στις διεθνείς σχέσεις, στο κύρος της χώρας στο εξωτερικό κ.λ.π.