Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Η Αρκάνα του Τεκτονισμού
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 15,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η Αρκάνα του Τεκτονισμού είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην ιστορία του Τεκτονισμού. Ο Α.Churchward, βαθύς γνώστης των αρχαίων Τυπικών, της Εσχατολογίας και των Ιερογλυφικών της αρχαίας Αιγύπτου, μελέτησε τις αρχαίες περιγραφές, τα σημεία και τα Σύμβολα που βρέθηκαν σε παλιούς ναούς της Αιγύπτου και σε διάφορες άλλες χώρε, στην Ευρώπη, Ασία, Νότια και Κεντρική Αμερική, ακόμα κι σε πολλά Νησιά του Ειρηνικού και κατέληξε παραθέτοντας αδιάσειστα στοιχεία, ότι ο Τεκτονισμός έχει τις ρίζες του στην Αστρική Λατρεία 600.000 χρόνια πριν και περισσότερα και ότι ήταν γνωστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Η Αστρική Λατρεία είναι προγενέστερη της Σεληνιακής, της Ηλιακής και φυσικά των Χριστιανικών δογμάτων που ακολούθησαν την Ηλιακή.
Επίσης τεκμηριώνονται οι έννοια και διαφορές του Επαγγελματικού και του Θεωρητικού Τεκτονισμού, ερμηνεύεται ο διαχωρισμός του Ουρανού σε διάφορα τμήματα, τα τέσσερα σημεία του Ορίζοντα και αποκαθιστά την χαμένη γνώση και τα απολεσθέντα Σημεία και Σύμβολα.
Μια διαφορετική, αλλά συνάμα εκπληκτική και άκρως ενημερωτική προσέγγιση στην προέλευση του Τεκτονισμού και την εξέλιξη του, μέχρι την σημερινή εποχή.