Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Ειδικά Θέματα Διεθνών και Εθνικών Πολιτικών
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 16,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Από τα θέματα υψηλής στρατηγικής στην Τουρκία και τις Ένοπλες Δυνάμεις και από τη δημιουργία αγορών για την προστασία της βιοποικιλότητας στην πολιτική της ΕΕ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η συλλογή αυτή των επιλεκτικών άρθρων φιλοδοξεί να είναι ένα χρηστικό εργαλείο για το “decision making” και την «κατασκευή» πολιτικών σχετικών με τα θέματα αυτά.