Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Θεωρία και Πράξη της Εξατομικευμένης Μάθησης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 19,00
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το παρόν βιβλίο επιχειρεί μια ερευνητική-κριτική προσέγγιση στην ‘εξατομικευμένη’ μάθηση των εξ αποστάσεως σπουδών του ΕΑΠ η οποία τεκμηριώνεται επιστημονικά βάσει των σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών μελετών που εντάσσονται στο πεδίο της ΑεξΑΕ. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει εγχειρίδιο μελέτης για όλους τους συντελεστές προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών καθώς η εξ αποστάσεως δια βίου μάθηση συνιστά σύγχρονη κοινωνική απαίτηση και ‘στοίχημα’ της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας.