Άμεσα διαθέσιμο

Αποστέλλεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
   
Bookmark and Share
Χορεύουμε; Η Διαδρομή μίας σχέσης μέσα απο μία Ψυχαναλυτική Ματιά
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρμός
Τιμή Web : € 12,00   (-20%)   € 9,60
Κατηγορία : Ψυχολογία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Πρόλογος: Ματθαίος Γιωσαφάτ

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν την μελαγχολία της
απουσίας μιας σχέσης ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ήδη υπάρ-
χουσες. Συνειδητά αλλά και ασυνείδητα βιώματα τείνουν να βάζουν
εμπόδια στην δημιουργία μιας υγιούς σχέσης.
Η συγγραφέας στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτει τόσο τα κίνητρα που μπο-
ρεί να έχει κάποιος προκειμένου να αναζητήσει μια σχέση όσο και τους
ασυνείδητους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην επι-
λογή ενός συγκεκριμένου συντρόφου.
Το βιβλίο αναλύει διάφορους τύπους ζευγαριών σύμφωνα με την
ψυχολογική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα παρουσιάζει την ολοκλη-
ρωμένη ανάλυση ενός πραγματικού ζευγαριού που αποφάσισε να
αναζητήσει την αλήθεια για τον λόγο που είναι μαζί και για το κατά
πόσο θα είναι καλό να παραμείνουν μαζί…
Το Χορεύουμε; είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε
όλους εκείνους, που θέλουν να ανακαλύψουν μια
ψυχαναλυτική οπτική στο θέμα των σχέσεων, καθώς
και το πώς οι παιδικές μας αναπαραστάσεις γίνονται
οι ασυνείδητες δυναμικές που μας επηρεάζουν.


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα