Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 25,00     
Κατηγορία : Οικονομικά Γενικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ο οδηγός αυτός πραγματεύεται το καίριο θέμα του Λειτουργικού Κινδύνου (Λ.Κ.) στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) και αναλύει την αυξανόμενη σημασία και σπουδαιότητα της διαχείρισής του, σύμφωνα και με τις διατάξεις του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ.

Γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο, το βιβλίο θα αποδειχθεί πολύτιμο σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη, σε στελέχη διαχείρισης κινδύνων, σε εσωτερικούς ελεγκτές, καθώς επίσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.


Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 1: Λειτουργικός Κίνδυνος (Λ.Κ.) και Βασιλεία ΙΙ
Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός Λειτουργικού Κινδύνου
Κεφάλαιο 3: Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου
Κεφάλαιο 4: Συμβάντα Λειτουργικού Κινδύνου (Λ.Κ.), περιγραφή, χαρακτηριστικά, και προσεγγίσεις ποσοτικής ανάλυσης
Κεφάλαιο 5: Αξιολόγηση του Κινδύνου της Απάτης (Κ.Α.) στο πλαίσιο διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου (Λ.Κ.)
Κεφάλαιο 6: Λειτουργικός Κίνδυνος και Πληροφοριακά Συστήματα (Information Technology, IT)
Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και προοπτικές στη διαχείριση του Λ.Κ
Παράρτημα Α: Συντομογραφίες
Παράρτημα Β: Χρήσιμες κατανομές συχνοτήτων