Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Αριθμητικές μέθοδοι με το Matlab
Συγγραφέας :
 
Μεταφραστής : Μεταφτσής Βασίλης
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 35,00     
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Γραμμένο από τον εφευρέτη της γλώσσας MATLAB, C. Moler, το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για ένα εισαγωγικό μάθημα στις αριθμητικές μεθόδους, το MATLAB και τους τεχνικούς υπολογισμούς, στο οποίο δίνεται έμφαση στην κατάλληλη χρήση του μαθηματικού λογισμικού.

Τη μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης πραγματοποίησε ο Βασίλης Μεταφτσής, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
- Εισαγωγή στο MATLAB (Η χρυσή αναλογία, Αριθμοί Fibonacci, Το φράκταλ της φτέρης, Μαγικά τετράγωνα, Κρυπτογραφία, Η ακολουθία 3n + 1 κ.ά.)
- Γραμμικές εξισώσεις (Επίλυση γραμμικών συστημάτων, Ο τελεστής ανάποδης καθέτου του MATLAB, Ένα παράδειγμα 3 επί 3, Μεταθέσεις και τριγωνικές μήτρες κ.ά.)
- Παρεμβολή (Το πολυώνυμο παρεμβολής, Τμηματικά γραμμική παρεμβολή, Τμηματικά κυβική παρεμβολή Hermite, Κυβική καμπύλη spline, pchiptx, splinetx, interpgui, Ασκήσεις)
- Σημεία μηδενισμού και ρίζες (Διχοτόμηση, Μέθοδος του Νεύτωνα, Ένα ανάποδο παράδειγμα, Μέθοδος της τέμνουσας, Αντίστροφη τετραγωνική παρεμβολή, Zeroin, fzerotx, feval, fzerogui κ.ά.)
- Ελάχιστα τετράγωνα (Μοντέλα και προσαρμογή καμπύλης, Νόρμες, censusgui, Ανακλάσεις Householder, Η παραγοντοποίηση QR, Ψευδοαντίστροφη κ.ά.)
- Τετραγωνισμός (Προσαρμοστικός τετραγωνισμός, Βασικοί κανόνες τετραγωνισμού, quadtx, quadgui κ.ά.)
- Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (Ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων, Συστήματα εξισώσεων, Γραμμικοποιημένες διαφορικές εξισώσεις, Μονοβηματικές μέθοδοι, Ο αλγόριθμος BS23, ode23tx κ.ά.)
- Ανάλυση Fourier (Τονικές κλήσεις, Πεπερασμένος μετασχηματισμός Fourier, fftgui, Ηλιακές κηλίδες, Περιοδικές χρονοσειρές κ.ά.)
- Τυχαίοι αριθμοί (Ψευδοτυχαίοι αριθμοί, Ομοιόμορφη κατανομή, Κανονική κατανομή, randtx, randntx, Ασκήσεις)
- Ιδιοτιμές και ιδιάζουσες τιμές (Ανάλυση ιδιοτιμών και ιδιαζουσών τιμών, Ένα σύντομο παράδειγμα, eigshow, Χαρακτηριστικό πολυώνυμο, Συμμετρικές και Ερμητιανές μήτρες κ.ά.)
- Μερικές διαφορικές εξισώσεις (Πρότυπα προβλήματα, Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών, Αναπαράσταση μητρών κ.ά.).