Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Ο οδηγός μελέτης της Cisco για τις βασικές έννοιες πληροφορικής
Συγγραφέας :
 
Μεταφραστής : Αρκουδέας Παναγιώτης
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 44,00     
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Αυτός ο πολύτιμος Οδηγός Μελέτης συμπληρώνει τον "Οδηγό της Cisco για τις Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (IT Essentials)" και περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, φύλλα εργασίας, συζητήσεις στην τάξη, και ασκήσεις απομακρυσμένου τεχνικού.

Η σειρά μαθημάτων IT Essentials: PC Hardware and Software, έκδοση 4, της Cisco Networking Academy έχει σχεδιαστεί για να σας προετοιμάσει να δώσετε και να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις CompTIA A+ που βασίζονται στους στόχους σπουδών του 2006.

Στα Κεφάλαια 1 έως 10 αυτού του οδηγού μελέτης καλύπτονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξέταση CompTIA A+ Essentials (220-601), ενώ στα Κεφάλαια 11 έως 16 περιγράφονται σε μεγαλύτερο βάθος πιο σύνθετες έννοιες ώστε να προετοιμαστείτε για τις εξειδικευμένες εξετάσεις τεχνικού CompTIA A+: 220-602 - Τεχνικός Υπολογιστών (IT Technician), 220-603 - Τεχνικός Απομακρυσμένης Υποστήριξης (Remote Support Technician), και 220-604 - Τεχνικός Εργαστηρίου (Bench Technician).

Ο Οδηγός Μελέτης έχει σχεδιαστεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης που ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά, τα οποία βελτιώνουν τις πρακτικές δεξιότητες και ενισχύουν τα βασικά θέματα της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει μια ενότητα Οδηγός μελέτης και μια ενότητα Εργαστηριακές ασκήσεις.
Η πρώτη παρέχει πρόσθετες ασκήσεις και ερωτήσεις ενώ η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την πλήρη συλλογή των εργαστηριακών ασκήσεων και φύλλων εργασίας που έχουν σχεδιαστεί ειδικά από την Cisco για να παρέχουν στους σπουδαστές πρακτική εμπειρία σε συγκεκριμένες έννοιες ή τεχνολογίες.