Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 14,00     
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ενσωματωθεί δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβαθμίζοντας τη σχέση των μαθητών με τη γνώση μέσα από την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων.

Η δημιουργική και αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ προϋποθέτει τη χρήση των ανάλογων γνωστικών εργαλείων -εφαρμογές λογισμικού και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από το μαθητή- σε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο που ορίζεται από σενάρια διδασκαλίας.
Σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνεται η δυναμική της εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις στον αναγνώστη που επιθυμεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά τις ΤΠΕ, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται δειγματικά σενάρια διδασκαλίας για ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, με έμφαση στις δύο βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, το βιβλίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές ενότητες:
- Ο υπολογιστής στη διδασκαλία και τη μάθηση
- Σενάρια διδασκαλίας με την υποστήριξη των ΤΠΕ
- Οι ιστοεξερευνήσεις ως ερμηνευτικά εργαλεία
- Τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα ως εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης
- Η γλώσσα logo ως εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης
- Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο διασύνδεσης φυσικού περιβάλλοντος-υπολογιστή
- Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία