Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με τη UML 2.0
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 128,50     
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ένα βιβλίο που προσφέρει στον αναγνώστη μια σύγχρονη, πρακτική και αντικειμενοστρεφή προσέγγιση βασισμένη στη χρήση της UML.

Με τη χρήση ξεκάθαρων παραδειγμάτων και λεπτομερών ασκήσεων για κάθε μία από τις διαδικασίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, οι συγγραφείς προσφέρουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεστε για να περάσετε κατευθείαν στην πράξη!

Η τρίτη αμερικανική έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη ώστε να καλύπτει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στην παγκόσμια οικονομία, ενώ καλύπτει επίσης πολιτιστικά και θεσμικά ζητήματα, καθώς και την ανάγκη για δοκιμές λογισμικού.

Την επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης ανέλαβε ο Γιάννης Τζίτζικας, επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
Κεφ.1 Εισαγωγή στην ανάλυση και το σχεδιασμό συστημάτων
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑ: Εκκίνηση Έργου, Διαχείριση Έργων, και Προσδιορισμός Απαιτήσεων
Κεφ.2 Εκκίνηση έργου
Κεφ.3 Διαχείριση έργων
Κεφ.4 Προσδιορισμός απαιτήσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΥΟ: Μοντελοποίηση ανάλυσης
Κεφ.5 Λειτουργική μοντελοποίηση
Κεφ.6 Δομική μοντελοποίηση
Κεφ.7 Μοντελοποίηση συμπεριφοράς
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΑ: Μοντελοποίηση Σχεδιασμού
Κεφ.8 Προχωρώντας προς τον σχεδιασμό
Κεφ.9 Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων
Κεφ.10 Σχεδιασμός επιπέδου διαχείρισης δεδομένων
Κεφ.11 Σχεδιασμός επιπέδου αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή
Κεφ.12 Σχεδιασμός επιπέδου φυσικής αρχιτεκτονικής
ΜΕΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ: Κατασκευή, Εγκατάσταση, και άλλες Λειτουργίες
Κεφ.13 Κατασκευή
Κεφ.14 Εγκατάσταση και άλλες λειτουργίες