Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Βάσεις δεδομένων και SQL
Εκδόσεις : Κλειδάριθμος
Τιμή : € 39,00     
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία: την ανάγκη για ένα βιβλίο σύντομο σε ό,τι αφορά τη θεωρητική προσέγγιση των βάσεων δεδομένων, αλλά περιεκτικό σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές, κυρίως με βάση τη γλώσσα SQL.

Το βιβλίο είναι ιδανικό για όσους διδάσκουν ή διδάσκονται το μάθημα "Βάσεις Δεδομένων" σε εφαρμοσμένες σχολές, όπως είναι οι σχολές Διοίκησης, Οικονομίας, αλλά και ως οδηγός ασκήσεων με στόχο την εκμάθηση της γλώσσας SQL.

Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του βιβλίου έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στην πράξη ως εκπαιδευτικό υλικό σε πανεπιστημιακές σχολές.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
Μέρος Ι: Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων
Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων
Το σχεσιακό μοντέλο
Σημασιολογική μοντελοποίηση με το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
Μετατροπή του μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων σε σχεσιακό
Κανονικοποίηση
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων
Εισαγωγή
Απλά ερωτήματα επιλογής
Περισσότερα για τα ερωτήματα επιλογής
Συναρτήσεις συνάθροισης και ερωτήματα ομαδοποίησης
Ερωτήματα επιλογής με σύζευξη πινάκων
Ερωτήματα επιλογής με ομαδοποίηση σε πολλούς πίνακες
Υποερωτήματα
Ενσωματωμένες συναρτήσεις
Ενημέρωση της βάσης δεδομένων
Η γλώσσα ορισμού δεδομένων
Όψεις
Ασφάλεια βάσεων δεδομένων
Αποθηκευμένες διαδικασίες
Εναύσματα
ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: Παραδείγματα και εφαρμογές
Καταγραφή γεννήσεων σε μια μαιευτική κλινική