Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εγχειρίδιο εκπόνησης οικονομικοτεχνικών μελετών
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Δίσιγμα
Τιμή Web : € 40,00   (-10%)   € 36,00
Κατηγορία : Οικονομικά Γενικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και κυρίως τις πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με έμφαση στα παραγωγικά σχέδια επενδύσεων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους και δευτερευόντως σε σχέδια επενδύσεων που υλοποιούνται με βάση τις προδιαγραφές των Κοινοτικών Πλαίσια Στήριξης - ΕΣΠΑ.
Για τον σκοπό αυτό, η παρουσίαση αυτού του βιβλίου στηρίζεται στις αναλύσεις και αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα / μεθοδολογίες του ισχύοντος Αναπτυξιακού νόμου ή άλλων επενδυτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε μελετητή, σύμβουλο επιχειρήσεων - επενδύσεων, επιχειρηματία και σπουδαστή / φοιτητή, δεδομένου αφενός ότι βοηθά στην κατανόηση όλων των βασικών εννοιών, αφετέρου χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενες επενδύσεις.