Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Προγραμματισμός με τη Visual Basic
Εκδόσεις : Δίσιγμα
Τιμή Web : € 32,30   (-10%)   € 29,07
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο αυτό, έρχεται να ανατρέψει όλα εκείνα που μέχρι σήμερα προκαλούσαν τον φόβο και την αποστροφή για την κατανόηση, την εκπαίδευση και εκμάθηση του περιβάλλοντος προγραμματισμού. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται 29 παραδείγματα, 41 δραστηριότητες, με το παράρτημα απαντήσεων, 3 τεστ αυτοαξιολόγησης καλύπτοντας το σύνολο των γνωστικών επιπέδων. Ο αναγνώστης του βιβλίου έχει την δυνατότητα ακολουθώντας την μεθοδολογία προσέγγισης επίλυσης των παραδειγμάτων να κατανοήσει και να βελτιώσει τις τεχνικές του στον προγραμματισμό, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τον στόχο να βελτιώσει και να αυξήσει τις γνώσεις του. Τα παραδείγματα και οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από μια ποικιλομορφία, καλύπτοντας το σύνολο των γνωστικών επιπέδων. Κάθε παράδειγμα βοηθάει στην κατανόηση της θεωρίας, δίνοντας το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, μέσα από την ανάλυση των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθόδους βασισμένες στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης, ενώ οι δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην παρακίνηση, στην εμπέδωση και στην ανάπτυξη της αξιολογικής κρίσης του προγραμματιστή. Στο συνοδευτικό CD του βιβλίου θα βρείτε :

- Τα εκτελέσιμα αρχεία (exe) των παραδειγμάτων και των δραστηριοτήτων
- Τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων, ώστε ο μελετητής να μπορεί, επεμβαίνοντας σε κάποιο πρόγραμμα, να το εμπλουτίζει, να το τροποποιεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, καλύπτοντας τις δικές τους ανάγκες.
- Οι απαντήσεις από τις δραστηριότητες του βιβλίου
- Οι λύσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης
- Demo, ηλεκτρονικό τμήμα του βιβλίου σε πολυμμεσική εφαρμογή